motorbike rent price list
Mandala Rental

Yamaha Nmax 155 CC

Honda PCX

Yamaha Nmax New

Honda Vario 160

Honda vario 150

Honda Vario 125

Honda Scoopy

Yamaha Mio Soul GT

Honda Scoopy

Honda Vario 110

Honda Spacy